میکروبلیدینگ

میکروبلیدینگ: نکات ایمنی و مراقبت های بعدی

مراقبت از ابرو پس از میکروبلیدینگ معمولا شامل اقدامات زیر برای تمیز و خشک نگه داشتن ناحیه می باشد. ممکن است لازم باشد از خیس شدن صو...